7
May

Dodávka kameniva

Posted by rawen 0 Comments

Přírodní kamenivo – štěrkopísky, lomové kamenivo veškerých frakcí 0/2, 0/4, 0/8, 0/16, 0/32, 0/63, 4/8, 8/16, 16/32, 32/63, 63/125, 0/300, 0/500.
Umělé kamenivo – betonový, asfaltový recyklát, jednotlivé frakce a množství na dotaz.